CloseUp

Aphthona lutescens?

Phaonia tuguriorum

Stinkende kortschild

Slanke barnsteenslak

Kruisspin, schuilend in blad na vervelling

Kleine rode weekschildjes, 'in copula'

Rietkruisspinnetje

Rode wegslak

Veldhommel

Perzikkruid

Tijgerslak

Venstersectorspin (ca 3mm)

Blinde Bij

Gegroefde lapsnuitkever

Pollenia spec.

Smalle randwants

Groene schildwants

Ratelaar

Blinde bij

Huisvlieg

Platte wielwebspin (Europese spin van het jaar 2017!)

Icarusblauwtjes

Meikever